sizcə

sizcə
əvəz. Sizin fikrinizcə. Sizcə yağacaq? Sizcə yarışda kim qalib gələcək? // Müsahibin fikrincə, istəyinə, arzusuna uyğun. Qoy sizcə olsun.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • anlamaq — f. 1. Başa düşmək, qanmaq, düşünmək, dərk etmək. Sözün mənasını anlamaq. Bu söhbətdən heç bir şey anlamadım. – Çox nüktə var, sən anlamasan, anlar aşiqin! M. Ə. S.. Sadədil muzdur indi anladı ki, uzunboylu, qarabığlı müsafir xozeyin deyilmiş,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idrak — is. <ər.> 1. Dərk etmə, bilmə; dərk etmə qabiliyyəti. <Şeyx Sədra:> Buna idrakınız varırmı sizin? Sizcə məchul qədri şeyxinizin. H. C.. İdrak ilə vurduğum çəkicimin səsindən; Çatlayır divarları qaranlıq zindanların. Ə. C.. Bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küstax — sif. <fars.> klas. Abır hörmət bilməyən, özünü tərbiyəsizcə aparan; ədəbsiz, tərbiyəsiz, sırtıq, həyasız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lən — klas. bax lənət. <Şeyx Hadi:> Qaliba sizcə öylə bir ustad; Olunur imdi lənü tənlə yad?! H. C.. Lən etmək (eyləmək) – lənətləmək, lənət oxumaq. Lən eyləyərək qasibə məxluqu soyursan; Fani deyərək aləmi təmir eləyirsən. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səhl — sif. və zərf <ər.> klas. Asan iş. – Sizcə şairlik, ədiblik, görünür, səhl işdir; Xeyr əfkarınız ol barədə çox yanlışdır. A. S.. . . Bəli, «papaq» məsələsini səhl saymaq olmaz. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ümidsizcə(sinə) — z. Ümidsiz halda, ümidini itirmiş halda, ümidsizliklə. Ümidsizcə cavab vermək. – Bu xain və rəhmsiz zərbə ümidsizcəsinə qayalar arxasında can çəkişən bir ağ süvarinin idi. H. N.. // Çarəsizcə(sinə) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yava-yava — z. dan. Hərzə hərzə, ağzına nə gəldi, həyasız həyasız, ədəbsizcəsinə, tərbiyəsizcəsinə. Yava yava danışmaq. – <Hacı Qara:> Yava yava danışma, yoldan çox adam gedir, doğrusun de görüm, kimsiniz? M. F. A.. <Sultan bəy Əsgərə:> Nə yava… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”